Het samenstellen van de jaarrekening van de onderneming is het sluitstuk van het boekjaar van uw organisatie. Het is van belang voor u als ondernemer deze informatie tijdig te ontvangen, zodat deze gebruikt kan worden om uw onderneming aan te sturen.

Bij het samenstellen van de jaarrekening wordt een dossier gevormd waarin alle balansposten bepaald worden aan de hand van de aanwezige gegevens. De gegevens uit de winst-en-verliesrekening worden bekeken op volledigheid. Aan de hand van dit dossier wordt een rapport opgesteld waarin overzichtelijk de cijfers over betreffend boekjaar worden weergegeven, inclusief de vergelijkende cijfers van het boekjaar voorafgaand van het uit te brengen rapport.

Dit rapport zal met u besproken worden zodat begrijpelijk wordt wat de inhoudt hiervan is en u hiermee goede stuurinformatie in handen krijgt.


Werkzaamheden samenstellen jaarrekening

  • Samenstellen jaarrekening;
  • Opstellen publicatiestukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel.

Contact

Spreken de door Reijtenbagh Administratie en Advies aangeboden diensten u aan, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.